street clouds clouds clouds village

Red Bull Soapbox 2018

София, 30th септември 2018.

ПАУЪР СЕЛЯНДЖЪРС

eule

Значки

ПАУЪР СЕЛЯНДЖЪРС

За нас

.


Гласове
builders washers washers washers

Team Members

Станислав Чернев - Черният Селянджър

Crew

Стоян Велев - Зеленият Селянджър

Crew

Хасан Юзеиров - Синият Селянджър

Crew

Георги Бянов - Червеният Селянджър

Pilot
flags washers washer
Вече гласувах

Благодарим, че гласувахте!

Вече сте гласували

Възможен е само по един глас на отбор